Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 186 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn để phát triển kinh tế:
Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.
Lời giải bài tập sgk
Những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai:
- Khai thác và sử dụng nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
- Phát triển năng lượng hạt nhân.
- Phát triển thủy năng.
- Sử dụng năng lượng mặt trời, dùng hiđro làm nhiên liệu, sử dụng năng lượng gió,...
- Sử dụng năng lượng với hiệu quả cao hơn ở từng gia đình, các khu công nghiệp, các công trình công cộng, giao thông. Phát động phong trào tiết kiệm năng lượng sâu rộng, thường xuyên, dùng các sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.
VD:
- Điều chế khí metan trong lò bioga để đun nấu từ các các thải hữu cơ động vật
- Sản suất ra khí than khô và khí than đá từ than đá và nước.
- Sản suất ra chất thay xăng dầu từ nguyên liệu vô tận là không khí và nước.
 

Bình luận bằng Facebook