Giải bài 2 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 2 trang 148 SGK sinh học lớp 12 phần: Sự phát sinh loài người
Loài người hiện đại, H. sapiens đã tiến hoá qua các loài trung gian nào?

Học lớp hướng dẫn giải
Các dạng trung gian là
Homo habilis ⟶ Homo erectus ⟶ Homo sapiens.
 

Bình luận bằng Facebook