Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 2 trang 147 SGK Hóa học 11 luyện tập Ankin:
(C{H_4}\xrightarrow{{(1)}}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{(2)}}{C_4}{H_4}\xrightarrow{{(3)}}{C_4}{H_6}\xrightarrow{{(4)}}polibutadien\)
Học Lớp hướng dẫn giải
bai-2-trang-147-sgk-hoa-11-1_1.PNG