Giải bài 1 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 74 sgk hóa học 10 Hóa trị và số oxi hóa
Số oxi hóa của nitơ trong NH$_{4}$$^{+ }$, NO$_{2}$$^{-}$ , và HNO$_{3 }$lần lượt là:
A. +5, -3, +3.
B. -3, +3, +5
C. +3, -3, +5
D. +3, +5, -3.
Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án B
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook