Giải bài 1 trang 27 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 27 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử:
Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố :
A. s
B. p
C.d
D.f
Chọn đáp án đúng.

Học Lớp hướng dẫn giải
Cấu hình electron: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^1}\)
Nhận thấy e cuối cùng được điền vào phân lớp s nên X thuộc nguyên tố s.
Đáp án A
 

Bình luận bằng Facebook