Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 204 SGK vật lý lớp 12 phần Hóa học và vấn đề môi trường:
Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm.
Lời giải bài tập sgk
Ô nhiễm môi trường là sự làm thay đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường.
Hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do các hoạt động của con người và tự nhiên, gây ảnh hưởng xấu tới con người và sinh vật, do đó cần phải bảo vệ môi trường.
 

Bình luận bằng Facebook