Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 18 SGK hóa học lớp 12 phần LUYỆN TẬP ESTE VÀ CHẤT BÉO:
So sánh chất béo và este về: Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Lời giải chi tiết

– Thành phần nguyên tố: C, H, O

– Đặc điểm cấu tạo phân tử: đều là hợp chất este

+ Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

+ Este là este của axit hữu cơ nói chung

– Tính chất hóa học:

+ Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

+ Phản ứng xà phòng hóa

Nhìn chung, este mang nghĩa rộng hơn, bao gồm chất béo.