Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 174 SGK vật lý lớp 12 phần Nhận biết một số ion trong dung dịch:
Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách nhận biết chúng.
Lời giải bài tập sgk
- Lấy mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm khác nhau và đánh số thứ tự tương ứng
- Nhỏ lần lượt vào mỗi ống nghiệm từ từ từng giọt dung dich NaOH đế dư:
+ ống nghiệm nào có khí mùi khai thoát ra => chứng tỏ chứa NH4+
NH4+ + NaOH → Na+ + NH3 ↑ + H2O
+ ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng keo đến cực đại, sau đó kết tủa tan hoàn toàn => chứng tỏ chứa Al3+.
NaOH + Al3+ → Al(OH)3 ↓ + Na+
NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + H2O
- Cho dd H2SO4 vào dung dịch còn lại, thấy có khí thoát ra và xuất hiện kết tủa trắng (không tan trong axit) => chứng tỏ chứa Ba2+
H2SO4 + Ba2+ → BaSO4↓ + H2
 

Bình luận bằng Facebook