Giải bài 1 trang 147 SGK vật lí 11: Từ thông, cảm ứng điện từ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 147 SGK vật lí 11: Từ thông, cảm ứng điện từ
Đề bài
Phát biểu các định nghĩa:
- Dòng điện cảm ứng;
- Hiện tượng cảm ứng điện từ;
- Từ trường cảm ứng.
Lời giải chi tiết
Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng.
Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong (C) gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
Khi dòng điện cảm ứng xuất hiện thì cũng sinh ra từ trường, gọi là từ trường cảm ứng.
 
Sửa lần cuối: