Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giải bài 1 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:
Cho phương trình hóa học :
H$_{2}$SO$_{4}$(đặc) + 8HI -> 4I$_{2}$ + H$_{2}$S + 4H$_{2}$O.
Câu nào sau đây diễn tả không đúng tính chất của các chất ?
A. H$_{2}$SO$_{4}$ là chất oxi hóa, HI là chất khử.
B. HI bị oxi hóa thành I$_{2}$, H$_{2}$SO$_{4}$ bị khử thành H$_{2}$S.
C. H$_{2}$SO$_{4}$ oxi hóa HI thành I$_{2}$ và nó bị khử thành H$_{2}$S.
D. I$_{2}$ oxi hóa H$_{2}$S thành H$_{2}$SO$_{4}$ và nó bị khử thành HI.

Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án D
 

Bình luận bằng Facebook