Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?

Kim Thương

New member
Đông Nam Á biển đảo có dạng địa hình chủ yếu nào?
A. Đồng bằng châu thổ rộng lớn.
B. Núi và cao nguyên.
C. Các thung lũng rộng.
D. Đồi, núi và núi lửa.