Đề thi Đề thi thử vật lý lần 1 năm 2020 trường Thuận Thành 1 tỉnh Bắc Ninh

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
7scv giới thiệu đề khảo sát Vật lí 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh. Nội dung chính đề thi thử vật lý gồm có:

Câu 21. Trong một mạch kín, dòng điện cảm ứng xuất hiện khi
A. trong mạch có một nguồn điện không đổi.
B. mạch được đặt trong một từ trường đều.
C. mạch được đặt cố định trong một từ trường không đều.
D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

Câu 22. Theo định luật khúc xạ thì
A. tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng.
B. góc khúc xạ bao giờ cũng khác 0.
C. góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần.
D. góc tới luôn luôn lớn hơn góc khúc xạ.

Câu 23. Tìm nhận xét đúng?
Đối với thấu kính phân kì, ảnh của vật thật qua thấu kính
A. luôn là ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. luôn là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
C. luôn là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

Câu 27. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω, mắc nối tiếp với điện trở R2 = 200 Ω, hiệu điện
thế giữa hai đầu đoạn mạch là 12 V. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là
A. U1 = 1 V.
B. U1 = 6 V.
C. U1 = 4 V.
D. U1 = 8 V.

Câu 28. Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 Ω thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này là 8,4 V. Công suất mạch ngoài và công suất của nguồn điện lần lượt bằng
A. PN = 5,04 W; Png = 5,4 W.
B. PN = 0,36 W; Png = 5,04 W.
C. PN = 5,04 W; Png = 70,56 W.
D. PN = 0,36 W; Png = 5,4 W.

Câu 29. Một người có điểm cực cận cách mắt 40 cm. Để đọc được trang sách cách mắt gần nhất là
25 cm thì người đó phải đeo sát mắt một kính có độ tụ
A. 1,5 dp.
B. 2,5 dp.
C. 6,5 dp.
D. 4 dp.

Câu 30. Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12 V, điện trở trong r = 2 Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Giá trị của R để công suất tỏa nhiệt trên R cực đại và công suất cực đại đó là
A. R= 1 Ω, P = 16 W.
B. R = 3 Ω, P = 17,3 W.
C. R = 2 Ω, P = 18 W.
D. R = 4 Ω, P = 21 W.

Câu 31. Một acquy có suất điện động 12 V. Nối acquy trên với một điện trở ngoài có giá trị 23,5 Ω tạo thành mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện có cường độ 0,5 A. Nếu xảy ra đoản mạch trong mạch điện trên thì cường độ dòng điện sẽ có độ lớn
A. I = 30 A.
B. I = 18 A.
C. I = 24 A.
D. I = 12 A.

Câu 38. Nguồn điện có điện trở trong r = 2 Ω mắc với mạch ngoài là một điện trở R = 6 Ω tạo thành mạch điện kín. Khi mắc thêm một điện trở Rx song song với R, ta thấy công suất tiêu thụ của mạch ngoài không thay đổi. Điện trở Rx nhận giá trị nào sau đây
A. Rx = 0,25 Ω.
B. Rx = 1,50 Ω.
C. Rx = 0,75 Ω.
D. Rx = 1 Ω.

Câu 39. Hai điện tích điểm q1 = –9 μC, q2 = 4 μC đặt lần lượt tại A, B cách nhau 20 cm. Vị trí điểm M trong điện trường mà tại đó cường độ điện trường tại đó triệt tiêu
A. nằm trên đoạn AB, cách B một đoạn 8 cm.
B. nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài AB, gần đầu B, cách B một đoạn 40 cm.
C. nằm trên đường thẳng AB, phía ngoài AB, gần đầu A, cách A một đoạn 40 cm.
D. là trung điểm của đoạn AB.

Câu 40. Hai điểm sáng S1 và S2 cách nhau 24 cm. Thấu kính hội tụ có tiêu cự dài 9 cm đặt giữa S1, S2, có trục chính trùng với đường thẳng nối S1, S2. Xác định vị trí đặt thấu kính để ảnh của S1 và S2 qua thấu kính trùng nhau
A. cách S1 6 cm, cách S2 18 cm.
B. cách S1 8 cm, cách S2 16 cm.
C. cách S1 4 cm, cách S2 20 cm.
D. cách S1 10 cm, cách S2 14 cm.
 
Sửa lần cuối: