Đề thi Đề thi thử vật lý lần 1 năm 2020 trường Nguyễn Viết Xuân tỉnh Vĩnh Phúc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
7scv giới thiệu đề ôn thi THPTQG 2020 lần 1 Vật lý 12 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc. Nội dung đề thi thử vật lý gồm có:

Câu 21: Một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là chuyển động
A. chậm dần
B. nhanh dần đều
C. nhanh dần
D. chậm dần đều

Câu 22: Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là
A. fara(F), vôn/mét(V/m), jun(J).
B. ampe(A), vôn(V), cu lông (C).
C. Niutơn(N), fara(F), vôn(V).
D. vôn(V), ampe(A), ampe(A).

Câu 24: Một đoạn dây dẫn dài 1,5m mang dòng điện 10A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu?
A. 0 N.
B. 1,8 N.
C. 1800 N.
D. 18 N.

Câu 25: Có 3 điện trở R1, R2, R3. Nếu mắc nối tiếp 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện thế U = 9V thì dòng điện trong mạch là 1A; nếu mắc song song 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện thế U = 9V thì dòng điện trong mạch chính là 9A; Nếu mắc (R1//R2) nt R3, rồi mắc vào hiệu điện thế U = 9V thì dòng điện trong mạch chính là
A. 2 ampe(A).
B. 1 ampe(A).
C. 1,5. ampe(A).
D. 3 ampe(A).

Câu 31: Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là :
A. 25cm
B. 20cm.
C. 40cm.
D. 16cm.

Câu 38:Một con lắc lò xo có đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ x . Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng bằng.
một con lắc lò xo có đầu trên treo vào một điểm cố định.JPG
A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 86,6 cm/s.
D. 70,7 cm/s.

Câu 39: con lắc đơn dao động trong môi trường không khí.Kéo con lắc lệch phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ.biết lực căn của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật.coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ.số lần con lắc qua vị trí cân băng đến lúc dừng lại là:
A. 50
B. 100
C. 200
D. 25

Câu 40: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, có một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và vật nhỏ A có khối lượng 0,1 kg. Vật A được nối với vật B có khối lượng 0,3 kg bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban đầu kéo vật B để lò xo giãn 10 cm rồi thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật A dừng lại lần đầu thì tốc độ trung bình của vật B bằng
con lắc lò xo đặt nằm ngang.JPG
A. 75,8 cm/s.
B. 81,3 cm/s.
C. 47,7 cm/s.
D. 63,7 cm/s.
 
Sửa lần cuối: