Đề thi Đề thi thử Vật lý lần 1 năm 2020 khối liên trường THPT tỉnh Nghệ An

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
7scv giới thiệu đề thi thử Vật lí THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An. Nội dung chính đề thi thử vật lý gồm có:

Câu 1: Trong máy tăng áp, tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp
A. nhỏ hơn 1.
B. bằng 1.
C. lớn hơn 2.
D. lớn hơn 1.

Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 500 g. Khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 10 cm. Đưa vật đến vị trí lò xo giãn 20 cm rồi thả nhẹ thì thấy vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2 . Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật bằng
A. 5 N.
B. 10 N.
C. 20 N.
D. 15 N.

Câu 29: Điện năng được truyền đi xa bằng đường dây tải 1 pha, độ giảm điện áp trên đường dây tải điện bằng 4% lần điện áp nơi truyền tải. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp, công suất truyền tải không đổi. Để hiệu suất truyền tải là 99% cần phải tăng điện áp nơi truyền tải lên
A. 5 lần.
B. 3 lần.
C. 4 lần.
D. 2 lần.

Câu 32: Một âm thanh truyền trong không khí qua hai điểm M và N với mức cường độ âm lần lượt là L và L - 30dB. Cường độ âm tại M gấp cường độ âm tại N
A. 1000 lần.
B. 30 lần.
C. 3 lần.
D. 300 lần.

Câu 34: Cho hai nguồn sóng dao động kết hợp, cùng pha trên mặt nước theo phương thẳng đứng, tạo sóng có bước sóng λ. Biết khoảng cách giữa hai nguồn bằng 3,8λ. Số vân giao thoa cực đại trên mặt nước là
A. 6.
B. 4.
C. 7.
D. 8.

Câu 37: Cho hai nguồn sóng A, B dao động kết hợp, cùng pha trên mặt nước theo phương thẳng đứng, tạo sóng với bước sóng 6 cm. Biết hai nguồn có vị trí cân bằng cách nhau 32 cm. Phần tử sóng tại M trên đoạn AB dao động cực đại gần với nguồn B nhất. Khoảng cách MB là
A. 1 cm.
B. 4 cm.
C. 3 cm.
D. 2 cm.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = 120cos(100 6 πt V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp điện trở thuần R. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây và hai đầu điện trở thuần bằng nhau bằng 120 V. Điện trở thuần của cuộn dây bằng
A. R.
B. 0,5R.
C. 2R.
D. 0.

Câu 39: Cho sóng ngang truyền trên sợi dây dài có bước sóng 60 cm, biên độ 8 5 cm không đổi. Ba phần tử M, N, P trên dây có vị trí cân bằng cách vị trí cân bằng của nguồn lần lượt là 10 cm, 40 cm, 55 cm. Tại thời điểm khi sóng đã truyền qua cả ba phần tử và vị trí tức thời của M, N, P thẳng hàng thì khoảng cách NP là
A. 24 cm.
B. 17 cm.
C. 15 cm.
D. 20 cm.

Câu 40: Lò xo nhẹ một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào sợi dây mềm, không giãn có treo vật nhỏ m như hình vẽ (H.1). Khối lượng dây và sức cản của không khí không đáng kể. Tại t = 0, m đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì được truyền vận tốc v0 thẳng đứng từ dưới lên. Sau đó lực căng dây T tác dụng vào m phụ thuộc thời gian theo quy luật được mô tả bởi đồ thị hình vẽ (H.2). Biết lúc vật cân bằng lò xo giãn 10 cm và trong quá trình chuyển động m không va chạm với lò xo. Quãng đường m đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm t2 bằng
con lắc lò xo.JPG
A. 60 cm.
B. 40 cm.
C. 65 cm.
D. 45 cm.