Đề thi Đề thi thử vật lý 2019 THPT Quốc gia trường THPT Nam Trực Nam Định lần 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề thi thử Vật Lý 2019 | Đề thi thử 2019 | Đề thi thử THPT Quốc Gia | Đề thi thử 2019 toán |
Phân loại:
Hướng dẫn giải đề kiểm tra giữa học kỳ I trường THPT Nam Trực Nam Định, năm học 2018-2019
LỚP 12
Chương 1: DAO ĐỘNG CƠ

 1. Thời gian vật chuyển động được quãng đường là
 2. Lực kéo về cực đại tác dụng vào vật bằng
 3. Biên độ của vật dao động điều hòa
 4. Tốc độ của con lắc sau khi vật đi được quãng đường 14 cm là
 5. Biên độ dao động sau va chạm của hệ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
 6. Phương trình dao động của con lắc lò xo
 7. Tốc độ cực đại con lắc đơn đạt được là
 8. Khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ nhất là
 9. phương trình li độ góc của con lắc đơn
 10. Khi vật qua vị trí có li độ 6 cm thì động năng của con lắc là
 11. Chiều dài dây treo của con lắc là
 12. Biên độ của dao động tổng hợp là
 13. Khi pha của dao động bằng π/3 rad thì chất điểm có li độ
 14. Biểu thức lực kéo về của con lắc đơn là
 15. Dao động cưỡng bức
 16. Khi con lắc lò xo dao động tắt dần thì
 17. Trong dao động điều hòa thì gia tốc luôn
 18. Chu kỳ dao động của con lắc là
 19. Biên độ dao động tổng hợp có giá trị cực đại khi
Chương 2: SÓNG CƠ
 1. Sóng cơ học ngang
 2. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là sai?
 3. Tại thời điểm t1 li độ của điểm N là 2 cm và đang giảm thì vận tốc dao động của phần tử M tại thời điểm
 4. Phương trình sóng cơ truyền trên sợi dây có dạng
 5. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên NA là
 6. Tốc độ truyền sóng cơ là
 7. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình
 8. Sóng truyền đi có bước sóng là
 9. Điểm M cách A một khoảng 20 cm, cách B một khoảng 12 cm sẽ dao động với biên độ là
LỚP 10
Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

 1. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên bằng
 2. Trong chuyển động thẳng đều
 3. Tốc độ dài của chất điểm là
Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
 1. Gia tốc chuyển động của vật bằng
 2. Nếu tăng tốc độ dài lên 2 lần, đồng thời bán kính quỹ đạo tăng 2 lần thì lực hướng tâm có độ lớn
 3. Giá trị của G trong biểu thức lực hấp dẫn
 4. Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải, thì hành khách sẽ
Chương 3: TĨNH HỌC
 1. Trong các vật sau, vật nào có trọng tâm không nằm trên vật?
 2. Lực tác dụng vào đầu B để thanh ấy nằm ngang là
 3. Bbiểu thức tính mô men ngẫu lực M = F.d thì d là
 4. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là
Lời giải chi tiết: Thầy Phạm Vũ Hoàng
 
Sửa lần cuối:

Bài mới