Đề thi Đề thi thử vật lý 2019 lần 1 THPT chuyên Bắc Ninh

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đề thi thử vật lý 2019 | Đề thi thử 2019 | Đề thi thử THPT Quốc Gia | Đề thi thử 2019 vật lý |
Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Vật lý trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

Đặt điện áp xoay chiều u = U$_{0}$cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C$_{0}$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 100V. Tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 50V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 15$^{0}$. Tiếp tục tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 40V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 66 V.
B. 62 V.
C. 70 V.
D. 54 V.

Lăng kính có thiết diện là tam giác có góc chiết quang A đặt trong không khí. Biết chiết suất của lăng kính là $n = \sqrt 3 $. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ nhất và cho tia ló ra khỏi mặt bên thứ hai. Biết góc lệch cực tiểu của tia sáng qua lăng kính bằng góc chiết quang. Tìm góc chiết quang.
A. 60$^{0}$.
B. 90$^{0}$.
C. 45$^{0}$.
D. 30$^{0}$.

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R$_{1 }$= 40 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có diện dụng 10$^{-3}$/4π F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R$_{2}$ mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: ${u_{AM}} = 50\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{{7\pi }}{{12}}} \right)$ V và u$_{MB }$=150cos100πt (V). Hệ số công suất của đoạn mạch AB là
A. 0,86.
B. 0,71.
C. 0,84.
D. 0,91.

Cho con lắc đơn dài ℓ =100 cm, vật nặng m có khối lượng 100g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s$^{2}$. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α$_{0}$ = 60$^{0}$ rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát. Chọn đáp án đúng.
A. Lực căng của dây treo có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên và bằng 0,5N
B. Tốc độ của vật khi qua vị trí có li độ góc α = 30$^{0}$ xấp xỉ bằng 2,7(m/s).
C. Lực căng của dây treo khi vật qua vị trí có li độ góc α = 30$^{0}$ xấp xỉ bằng 1,598 (N).
D. Khi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật lớn nhất là $\sqrt {10} $ m/s

 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook