Đề thi Đề thi thử Vật lý 12 lần 1 năm 2020 trường Ngô Gia Tự tỉnh Vĩnh Phúc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
7scv giới thiệu đề khảo sát Vật lý 12 lần 1 năm 2019 – 2020 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc. Nội dung chính đề thi thử vật lý:

Câu 27: Một con lắc lò xo được gắn trên một mặt ngang, vật nhỏ có khối lượng 1 kg, độ cứng của lò xo là 100 N/m. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và mặt ngang là 0,05. Vật nhỏ đang nằm yên tại vị trí cân bằng thì được kéo ra khỏi vị trí đó theo phương song song với trục của lò xo để lò xo dãn ra một đoạn 10 cm rồi buôn nhẹ (lúc t = 0) cho vật dao động tắt dần chậm. Tại thời điểm mà lò xo bị nén nhiều nhất thì lực ma sát đã sinh một công có độ lớn bằng
A. 0,095 J.
B. 0,0475 J.
C. 0,10 J.
D. 0,05 J.

Câu 34: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ thời điểm tR 1R = 0 đến thời điểm tR 2R quả cầu của con lắc đi được quãng đường S và chưa đổi chiều chuyển động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,6J. Từ thời điểm tR 2R đến thời điểm tR 3R chất điểm đi thêm một đoạn đường 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời điểm tR 3R = 0,28J. Từ thời điểm tR 3R đến tR 4R chất điểm đi thêm đoạn đường bằng 3S nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm tR 4R bằng
A. 0,6J
B. 0,48J
C. 0,28J
D. 0,5J

Câu 35: Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí SR 1R và SR 2R. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng SS , 1 2 hai điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau
A. 6 cm.
B. 12 cm.
C. 1,5 cm.
D. 3 cm.

Câu 36: Một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm. Người quan sát mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 25cm. Số bội giác của kính lúp khi người đó ngắm chừng ở vô cực bằng:
A. 30
B. 125
C. 5
D. 25

Câu 38: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Giá trị của k là
A. 80 N/m.
B. 40 N/m.
C. 10 N/m.
D. 20 N/m.

Câu 39: Mắt không có tật là mắt
A. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết.
B. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết.
C. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới.
D. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới.

Câu 40: Người có thể nghe được âm có tần số
A. từ 16 Hz đến 20000 Hz.
B. Từ thấp đến cao
C. dưới 16 Hz.
D. Trên 20000 Hz

 
Sửa lần cuối: