Đề thi thử toán lần 1 THPT Quốc Gia Cụm Ninh Bình 2020

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
7SCV giới thiệu đề KSCL THPT Quốc Gia 2020 môn Toán THPT Quốc Gia Cụm Ninh Bình 2020. Nội dung đề thi thử toán THPT Quốc Gia Cụm Ninh Bình 2020 gồm có:

Câu 7: Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính bóng bàn. Gọi S1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số $\frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}$
chiec-hop-hinh-tru-jpg.9684
A. 1
B. 1,2
C. 2
D. 1,5

Câu 28. Một hộp chứa 6 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được lấy ra có đủ ba màu và không có hai viên nào có số thứ tự trùng nhau.
A. 74/455
B. 48/91
C. 381/455
D. 43/91

Câu 44. Cho một tứ diện đều SABC có chiều cao h . Ở ba góc của tứ diện, người ta cắt đi các tứ diện đều bằng nhau có chiều cao x để khối đa diện còn lại có thể tích bằng một nửa thể tích khối tứ diện đều ban đầu. Tìm x .
tu-dien-deu-jpg.9683
A. $x = \frac{h}{{\sqrt[3]{2}}}$
B. $x = \frac{h}{{\sqrt[3]{4}}}$
C. $x = \frac{h}{{\sqrt[3]{3}}}$
D. $x = \frac{h}{{\sqrt[3]{6}}}$

Câu 46. Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị của hàm số y =f'(x) như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = g(x) = 3f\left( { - \sqrt {x - m} } \right) + \left( {x - m} \right)\sqrt {x - m} $ nghịch biến trên khoảng (0; 3)?
do-thi-ham-so-jpg.9682
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2

Câu 47. Cho các số thực x, y dương thỏa mãn ${\log _2}\left( {\frac{{{x^2} + {y^2}}}{{3xy + {x^2}}}} \right) + {x^2} + 2{y^2} + 1 \le 3xy.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{{2{x^2} - xy + 2{y^2}}}{{2xy - {y^2}}}$
A. 2,5
B. 0,5
C. 1,5
D. $\frac{{1\sqrt 5 }}{2}$

Câu 48. Hàm y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình f(x$^3$ - 3x) + 3x$^3$ - 3x - 13 = (x$^2 - 2)$^3$ - 3(x - 1 )$^2$ là
nghiem-phuong-trinh-jpg.9681
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 49. Cho tứ diện ABCD có BC = a, CD = a${\sqrt {3} }$, BCD = ABC = ADC = 90$^0$. Số đo góc giữa hai đường thẳng BC và AD bằng 60$^0$ . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD bằng
A. $\frac{{7{a^2}\sqrt {17} }}{{24}}$
B. $\frac{{{a^2}\sqrt {17} }}{{24}}$
C. $\frac{{{a^2}\sqrt {17} }}{8}$
D. $\frac{{7{a^2}\sqrt {17} }}{{12}}$

Câu 50. Cho hình lập hương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Các điểm E, F lần lượt là trung điểm C'B' và C'D'. Tính diện tích thiết diện ABCD.A'B'C'D' cắt bởi mặt phẳng (AEF)

 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook