Đề thi thử môn Sinh Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Dưới đây là đề thi thử sinh năm 2020 trường THPT Quốc Gia Đồng Đậu đã tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em.
de-thi-thu-mon-sinh-hoc-2020-jpg.7463

Giới thiệu nội dung đề


Câu 91: Khi nói về hô hấp ở thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Lên men diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan đang có hoạt động sinh lí mạnh.
B. Phân giải kị khí là một cơ chế thích nghi của thực vật trong điều kiện thiếu ôxi.
C. Hô hấp hiếu khí diễn ra trong tế bào chất và ti thể.
D. Phân giải hiếu khí tạo ra nhiều năng lượng ATP hơn phân giải kị khí.

Câu 92: Cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu của thực vật trên cạn là
A. quả.
B. thân.
C. lá.
D. rễ.

Câu 100: Trong quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen AaBb, có một số tế bào xảy ra sự không phân li của tất cả các cặp NST ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, tạo ra các giao tử đột biến. Nếu giao tử đột biến này kết hợp với giao tử Ab thì tạo thành hợp tử có kiểu gen nào sau đây?
A. AaaBBb.
B. AAaBBb.
C. AAaBbb.
D. AaaBbb.

Câu 101: Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?
A. Prôtêin.
B. mARN.
C. tARN.
D. ADN.

Câu 102: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ (A + T)/(G + X) = 2/3. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử này là
A. 10%
B. 40%.
C. 20%.
D. 25%

Câu 103: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?
A. aaBBDd.
B. aaBbDD.
C. aabbdd.
D. AabbDD.

Link tải đề thi đầy đủ


 
Sửa lần cuối: