Đề thi thử môn Hóa Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia Đồng Đậu lần 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử Hóa Học năm 2020 trường THPT Quốc Đồng Đậu đã tổ chức thi thử lần 1. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em.

Giới thiệu nội dung đề

Câu 41: Điểm giống nhau về cấu tạo giữa tinh bột và xenlulozơ là
A. được tạo nên từ nhiều phân tử glucozơ.
B. được tạo nên từ nhiều gốc fructozơ.
C. được tạo nên từ nhiều phân tử saccarozơ.
D. được tạo nên từ nhiều gốc glucozơ.

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 4,712 gam một ancol no, hai chức, mạch hở thu được m gam CO2 và 4,464 gam H2O. Giá trị của m là
A. 5,456.
B. 6,688.
C. 10,032.
D. 8,184.

Câu 54: Cho các phát biểu sau:
(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ thu được axit gluconic.
(b) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy ra được trong dạ dày của động vật ăn cỏ.
(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo.
(d) Saccarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đậm đặc.
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon ở thể khí , nhẹ hơn không khí , mạch hở thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hiđrocacbon này vào nước br om dư đến phản ứng hoàn toàn , thấy có 25,6 gam brom phản ứng. Giá trị m là:
A. 2,04.
B. 3,06.
C. 3,02.
D. 2,08.

Câu 69: Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được 0,19 mol hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, có 1 khí hóa nâu ngoài không khí, có tỉ khối hơi so với H2 bằng 5,421; dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần giá trị nào nhất?
A. 18,5%.
B. 18,1%.
C. 19,1%.
D. 20,1%.

Câu 77: X là este no, đa chức, mạch hở; Y là este ba chức, mạch hở (được tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch G. Cô cạn dung dịch G thu được hỗn hợp T chứa 3 muối (T1, T2, T3) và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Biết MT1 < MT2 < MT3 và T3 nhiều hơn T1 là 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của T3 trong hỗn hợp T gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 20%.
B. 30%.
C. 29%.
D. 25%.

Câu 79: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
B. Các este thường dễ tan trong nước.
C. Một số este của axit phtalic được dùng làm chất dẻo.
D. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nhài.

Link tải đề thi đầy đủ


 
Sửa lần cuối: