Đáp án đề thi môn vật lý THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ 24 mã đề

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Bài thi môn vật lý THPT Quốc Gia 2019 diễn ra vào sáng ngày 26-6-2019. Là môn thi đầu tiên trong ngày vào lúc 7 giờ 35 phút.

Đáp án chính thức môn VẬT LÝ công bố 14h30 ngày 1/7/2019:
newicon_vi-gif.2787


Đề thi môn vật lý:
 • Gồm 40 câu
 • Thời gian làm bài 50 phút
 • Hình thức thi trắc nghiệm
 • Bài thi này có 24 mã đề
dap-an-de-thi-vat-ly-thpt-quoc-gia-2019-jpg.6092

Dưới đây là đáp án 24 mã môn vật lý THPT Quốc Gia 2019, mới các bạn tham khảo
 1. Đáp án mã đề 201 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 2. Đáp án mã đề 202 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 3. Đáp án mã đề 203 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 4. Đáp án mã đề 204 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 5. Đáp án mã đề 205 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 6. Đáp án mã đề 206 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 7. Đáp án mã đề 207 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 8. Đáp án mã đề 208 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 9. Đáp án mã đề 209 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 10. Đáp án mã đề 210 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 11. Đáp án mã đề 211 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 12. Đáp án mã đề 212 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 13. Đáp án mã đề 213 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 14. Đáp án mã đề 214 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 15. Đáp án mã đề 215 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 16. Đáp án mã đề 216 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 17. Đáp án mã đề 217 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 18. Đáp án mã đề 218 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 19. Đáp án mã đề 219 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 20. Đáp án mã đề 220 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 21. Đáp án mã đề 221 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 22. Đáp án mã đề 222 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 23. Đáp án mã đề 223 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
 24. Đáp án mã đề 224 đề thi vật lý THPT Quốc Gia năm 2019
TRÍCH ĐỀ 222
de-thi-vat-ly-thpt-quoc-gia-2019_222_5-jpg.6159
de-thi-vat-ly-thpt-quoc-gia-2019_222_6-jpg.6160
de-thi-vat-ly-thpt-quoc-gia-2019_222_7-jpg.6161
de-thi-vat-ly-thpt-quoc-gia-2019_222_8-jpg.6162
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook