Đáp án đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ 24 mã đề

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bài thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 diễn ra vào sáng ngày 26-6-2019. Là môn thi đầu tiên trong ngày vào lúc 7 giờ 35 phút. Đề thi môn hóa học:

Đáp án chính thức môn HÓA HỌC công bố 14h30 ngày 1/7/2019:
[7scv.com] Đáp án chính thức môn HÓA HỌC.jpg


 • Gồm 40 câu
 • Thời gian làm bài 50 phút
 • Hình thức thi trắc nghiệm
 • Bài thi này có 24 mã đề
đáp án đề thi hóa thtp quốc gia 2019 đầy đủ.jpg
Dưới đây là đáp án 24 mã môn hóa học THPT Quốc Gia 2019, mới các bạn tham khảo
 1. Đáp án mã đề 201 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 2. Đáp án mã đề 202 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 3. Đáp án mã đề 203 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 4. Đáp án mã đề 204 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 5. Đáp án mã đề 205 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 6. Đáp án mã đề 206 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 7. Đáp án mã đề 207 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 8. Đáp án mã đề 208 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 9. Đáp án mã đề 209 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 10. Đáp án mã đề 210 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 11. Đáp án mã đề 211 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 12. Đáp án mã đề 212 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 13. Đáp án mã đề 213 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 14. Đáp án mã đề 214 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 15. Đáp án mã đề 215 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 16. Đáp án mã đề 216 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 17. Đáp án mã đề 217 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 18. Đáp án mã đề 218 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 19. Đáp án mã đề 219 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 20. Đáp án mã đề 220 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 21. Đáp án mã đề 221 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 22. Đáp án mã đề 222 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 23. Đáp án mã đề 223 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 24. Đáp án mã đề 224 đề thi môn hóa học THPT Quốc Gia 2019 đầy đủ
 
Sửa lần cuối: