Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là

Mùa A Thông

New member
Đảo lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là
A. Gia-va. B. Lu-xôn.
C. Xu-ma-tra. D. Ca-li-man-tan.
 

Hoàng Việt

New member
Đáp án: D
Giải thích : Đảo Ca-li-man-tan là đảo lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á và lớn thứ 3 thế giới, sau Đảo Greenland và đảo New Guinea.