Dạng 1: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Thí dụ: Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
a. -x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x).
b. 3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3.
- Bạn đọc tự vẽ hình
a. Ta có:-x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x) ⇔ x + 2y - 4 < 0 (1)
Ta thực hiện theo các bước sau:
  • Vẽ đường thẳng Δ: x + 2y - 4 = 0.
  • Thay O(0; 0) vào (1), ta có: nửa mặt phẳng bờ Δ chứa O là tập nghiệm của bất đẳng thức ban đầu.
b. Ta có: 3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3 ⇔ x - 2y + 4 > 0 (2)
Ta thực hiện theo các bước sau:
  • Vẽ đường thẳng Δ: x - 2y + 4 = 0.
  • Thay O(0; 0) vào (2), ta có: nửa mặt phẳng bờ Δ chứa O là tập nghiệm của bất đẳng thức ban đầu.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook

Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình

Lý thuyết và 6 dạng phương trình, bất phương trình thường gặp Mờ rộng phương trình - bất phương trình và hệ phương trình một ẩn Sử dụng bảng xét dấu để giải phương trình - bất phương trình Bất phương trình và hệ bất phương trình hai ẩn Bất phương trình bậc hai Phương trình - Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và chứa căn