Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Các định nghĩa, công thức, tính chất số phức
 • Định nghĩa số phức
 • số phức bằng nhau
 • số phức đối và số phức liên hợp
 • Biểu diễn hình học của số phức
 • Modun của số phức
2. Cộng trừ, nhân và chia hai số phức
 • Phép cộng và phép trừ
 • Phép nhân
 • Phép chia hai số phức
 • Các tính chất cần nhớ
3. Căn bậc hai của một số phức
4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

 • Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • chú ý
Mời các bạn xem chi tiết:
cong-thuc-so-phuc-lop-12-1-png.2115

cong-thuc-so-phuc-lop-12-2-png.2116

cong-thuc-so-phuc-lop-12-3-png.2117

cong-thuc-so-phuc-lop-12-4-png.2118

cong-thuc-so-phuc-lop-12-5-png.2119
 

Bình luận bằng Facebook