Công thức hạ bậc phần lượng giác lớp 11

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

Khi nhớ công thức hạ bậc sẽ giúp giảm biến đổi, tìm được đáp án nhanh, điều đó càng đúng với toán trắc nghiêm. Bài viết này sẽ giới thiệu các công thức hạ bậc phần lượng giác lớp 11.


7 công thức hạ bậc phần lượng giác thường gặp
1. Công thức sin bậc 2: \(sin^2\alpha= \dfrac{1}{2}(1-cos2\alpha)\)
2. Công thức cosin bậc 2: \(cos^2\alpha= \dfrac{1}{2}(1+ cos2\alpha)\)
3. Công thức lượng giác tan bậc 2: \(tan^2\alpha= \dfrac{1-cos2\alpha}{1+cos2\alpha}\)
4. Công thức lập phương sin: \(sin^4\alpha= \dfrac{1}{8}(cos4\alpha-4cos2\alpha+\dfrac{6}{2})\)
5. Công thức lập phương cosin: \(cos^4\alpha= \dfrac{1}{8}(cos4\alpha+4cos2\alpha+\dfrac{6}{2})\)
6. Công thức sin bậc 5: \(sin^5\alpha= \dfrac{1}{16}(sin5\alpha-5sin3\alpha+10sin\alpha)\)
7. Công thức cosin bậc 5: \(cos^5\alpha=\dfrac{1}{16}(cos5\alpha+5cos3\alpha+10cos\alpha)\)
 
Sửa lần cuối: