Công thức dòng điện trong các môi trường

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
  1. Điện trở: \(R = \frac{U}{I}\);\(R = \rho .\frac{l}{S}\)
  2. \(\rho = {\rho _0}(1 + \alpha (t - {t_0}))\); \(R = {R_0}\left[ {1 + \alpha ({t_{}} - {t_0})} \right]\)
=> Đèn sáng bình thường \({R_D} = \frac{{U_{dm}^2}}{{{P_{dm}}}}\)
  1. Nhiệt điện: E = a$_{T}$ .DT = a$_{T}$.(T$_{1}$-T$_{2}$) = a$_{T}$(t$_{1}$-t$_{2}$)
  2. Định luật I và II Faraday: \(m = k.q = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}.q = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}.It\)
 

Bình luận bằng Facebook