Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bài 1 - 2: Chuyển động cơ và chuyển động thẳng đều
 1. Dạng 1: Xác định vận tốc trung bình và cách tính giá trị trong chuyển động thẳng đều
 2. Dạng 2: Phương trình chuyển động của vật chuyển động thẳng đều
 3. Dạng 3: Cho hai vật chuyển động xác định thời điểm, vị trí hai vật gặp nhau.
 4. Dạng 4: Bài toán đồ thị chuyển động thẳng đều
Bài 3: Chuyển động biến đổi đều
 1. Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi của một vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều
 2. Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ n và trong n giây cuối chuyển động biến đổi đều
 3. Dạng 3: Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
 4. Dạng 4: Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau trong chuyển động biến đổi đều
Bài 4: Rơi tự do
 1. Dạng 1: Vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do
 2. Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối, và trong giây thứ n
 3. Dạng 3: Xác định vị trí 2 vật gặp nhau được thả rơi với cùng thời điểm khác nhau
Bài 5: Chuyển động tròn đều
 1. Dạng 1: Chuyển động tròn đều
 2. Dạng 2: Các bài toán liên quan đến gia tốc hướng tâm
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động

Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.