Chu vi hình tròn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Chu vi hình tròn C là đường biên (hình vẽ) giới hạn của hình tròn. Công thức của chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với pi hay 2 lần bán kính nhân pi.
chu-vi-hinh-tron-png.7168
Công thức tính chu vi hình tròn C được tính theo công thức: C = 2π.r = π.d
Trong đó:
  • C là chu vi của hình tròn
  • d là đường kính hình tròn
  • r là bán kính hình tròn
  • Số π = 3,141592653589793....
Lưu ý: trong quá trình tính toán người thường lấy số pi đơn giản π = 3,14.
Ví dụ 1: Một hình tròn có bán kính là 10 cm. Hãy tính chu vi hình tròn đó
Hướng dẫn
Theo đề bán kính là r = 10 cm.
Áp dụng công thức tính chu vi: C = 2π.r (*)
Thay số (*): C = 2π.10 = 20π (cm)
Kết luận: Chu vi hình tròn C = 20π (cm)

Ví dụ 2: Một hình tròn có đường kính là 4 cm. Hãy tính bán kính và chu vi hình tròn này
Hướng dẫn
Theo đề, đường kính hình tròn d = 4 cm
  • Bán kính hình tròn là r = d : 2 = 4 : 2 = 2 cm
  • Chu vi hình tròn được tính theo công thức C = π.d = π.4 = 4π (cm)
Kết luận: Bán kính là r = 2 cm và chu vi là C = 4π cm.

Ví dụ 3: Một hình tròn có chu vi là 8π cm. Hãy tìm bán kính và đường kính đường tròn.
Hướng dẫn
Theo đề cho chu vi hình tròn là C = 8π cm
Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn C = 2π.r = π.d ta suy ra
  • Bán kính hình tròn r = C : 2π = 8π : 2π = 4 cm
  • Đường kính hình tròn d = C : π = 8π : π = 8 cm
Kết luận: Bán kính hình tròn r = 4cm và đường kính hình tròn d = 8 cm.
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook