Cho X là oxit của nito, là chất khí ở điều kiện thường, có màu nâu đỏ. X là

Tâm Như

New member
Cho X là oxit của nito, là chất khí ở điều kiện thường, có màu nâu đỏ. X là
A. N$_{2}$O.
B. NO.
C. N$_{2}$O$_{5}$.
D. NO$_{2}$.
 
Chọn phương án: D
Phương pháp giải:
Dựa vào màu sắc của oxit để đoán ra được oxit đó
Lời giải chi tiết:
NO$_{2}$ là chất khí có màu nâu đỏ ở điều kiện thường
Đáp án D