Cho tam giác ABC biết BM = MC; CN = 3 x NA

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Cho tam giác ABC biết BM = MC; CN = 3 x NA (như hình vẽ) và diện tích tam giác AEN bằng 27 cm².Tính diện tích tam giác ABC ?
cho-tam-giac-abc-png.7147
 

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#2

Bình luận bằng Facebook