Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:

Hao

New member
Chăn nuôi ở châu Phi theo hình thức:
A. Chăn thả.
B. Bán công nghiệp.
C. Công nghiệp.
D. Công nghệ cao.
 

Văn Thịnh

New member
Chăn nuôi ở châu Phi nhìn chung kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số con vật nuôi phổ biến là cừu và dê.
Đáp án cần chọn là: A