Cách dùng ever khi được đặt sau who, what, where, why, how

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng ever khi được đặt sau who, what, where, why, how
Where ever have you been ? I've been looking for you everywhere !

(Anh đã ở đâu trên trái đất này ? Tôi đã tìm anh mọi nơi rồi đó !)

Who ever told you I’d lend you the money ? I've no money at all !

(Ai ở trên đời này đã bảo anh là tôi cho anh mượn tiền ? Tôi không có đồng nào cả !)

ever ở đây không cần thiết có trong câu nhưng được thêm vào để nhấn mạnh sự ngạc nhiên/sự kinh ngạc/sự giận dữ/sự mất tinh thần của người nói. Nó có nghĩa giống như là (trên trái đất (trên đời này).

Những câu như thế luôn được nói là một cách nhấn mạnh và nó là một cách nhấn mạnh và ngữ điệu sẽ chuyển tải sự xúc cảm của người nói :

Why ever did you wash it in boiling water ?

(Mất tinh thần). (Cớ sao anh lại rửa nó trong nước sôi vậy ?)

Who ever are you ? (Anh là ông thần nào vậy ?)

Who ever left the door open ? (Ai ngu ngốc để quên cửa mở vậy ?)

Where ever have you put my briefcase ?

(Anh đã để cặp của tôi ở chỗ nào vậy ?)

What ever are you doing in my car ?

(Anh đang làm cái quái gì trong xe tôi vậy ?)

When ever did you leave home ? (Khi nào anh sớm rời khỏi nhà ?)

How ever did he escape unhurt ?

(Làm sao nó thoát được mà không bị thương nhỉ ?)

Lưu ý : Cũng dùng why ever not ? (tại sao lại không nhỉ ?) và what ever for ? (để làm gì nhỉ ?)

You mustn’t wear anything green. Why ever not. ?

(Anh không được mặc thứ gì màu xanh lá cây cả. Sao lại không nhỉ ?)

Bring a knife to class tomorrow. What ever for ?

(Ngày mai mang một con dao đến lớp để làm quái quỉ gì ?)

(Với whoever, whatever v.v... được viết như một từ hãy xem 85)