Các phần chính của động từ ở chủ động

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các phần chính của động từ ở chủ độngXác định (affirmative)

Phủ định (negative)

Nguyên mẫu hiện tại

to work

not to work

Hiện tại liên tiến

to be working

not to be working

Hoàn thành (perfect)

to have worked

not to have worked

Liên tiến hoàn thành

to have been working

not to have been working

Hiện tại phân từ

working

not working

Phân từ hoàn thành

having worked

not having worked

Quá khứ phân từ

workedVới những động từ có qui tắc thì quá khứ đơn giản (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) cả hai được thành lập bằng việc thêm d hay ed cho nguyên mẫu. Đôi khi phụ âm cuối của nguyên mẫu, phải gấp đôi như slip, slipped xem những qui tắc về chính tả ).

(Với những động từ bất qui tắc, )

Hiện tại phân từ và danh động từ luôn luôn có qui tắc và được thành lập bằng việc thêm -ing cho nguvên mẫu, qui luật của việc gấp đôi phụ âm cuối của nguyên mẫu trước khi thêm —ing cũng được áp dụng ở đây. (Xem qui tắc về chính tả,).