Toán 12 Bất đẳng thức tích phân

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Giới thiệu bất đẳng thức tích phân từ căn bản tới nâng cao:
  • Cơ sở lý thuyết tích phân
  • Phương pháp tích phân
  • Ví dụ và bài tập vận dụng
TichPhanHay-012.png
TichPhanHay-013.png
TichPhanHay-014.png
 

Bài mới