Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Báo cáo thực hành: Tính chất của etanol, glixerol và phenol:
I. CHUẨN BỊ
1. Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút nhỏ giọt, giá để ống nghiệm, kẹp hóa chất.
2. Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd \(CuSO_4\) 2%, dd \(Br_2\), nước cất.

II. Nội dung và cách tiến hành
Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na
1. Dụng cụ và hoá chất:
- Dụng cụ: Ống nghiệm khô, đèn cồn, hộp quẹt.
- Hoá chất: 2ml ancol etilic
2. Cách tiến hành:
- SGK trang 196.
3. Phương trình hóa học và hiện tượng:
\(2CH_3CH_2OH + 2Na → 2CH_3CH_2ONa +H_2\)
Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do có khí \(H_2\) thoát ra.

Thí nghiệm 2: Glixerol tác dụng với \(Cu(OH)_2\)
1. Dụng cụ và hoá chất:
- Dụng cụ: 2 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
- Hoá chất: dd \(CuSO_4\), dd NaOH 10%, etanol, glixerol.
2. Tiến hành:
- SGK trang 196.
3. Phương trình hóa học và hiện tượng:
bao-cao-thuc-hanh-tinh-chat-cua-etanol-glixerol-va-phenol_1-png.2476

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom
1. Dụng cụ và hoá chất:
- Dụng cụ: ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
- Hoá chất: dd phenol, nước brom.
2. Tiến hành:
- SGK trang 196.
3. Phương trình hóa học và hiện tượng:
bao-cao-thuc-hanh-tinh-chat-cua-etanol-glixerol-va-phenol_2-png.2477


Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol
1. Dụng cụ và hoá chất:
- Dụng cụ: 3 ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
- Hoá chất: dd etanol, glixerol và phenol trong 3 lọ không dán nhãn.
2. Tiến hành:
- Dùng \(Br_2\) biết phenol, dùng \(Cu(OH)_2\) biết glixerol.
3. Phương trình hóa học và hiện tượng:
Với Phenol:
bao-cao-thuc-hanh-tinh-chat-cua-etanol-glixerol-va-phenol_2-png.2477

Dung dịch brom mất màu và có kết tủa trắng xuất hiện.
- Với Glixerol:
bao-cao-thuc-hanh-tinh-chat-cua-etanol-glixerol-va-phenol_1-png.2476

Sản phẩm tạo thành là một phức chất có màu xanh thẫm.
 

Bình luận bằng Facebook