Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic:
A. Chuẩn Bị
1. Dụng cụ thí nghiệm:
Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm.
2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, \(H_2SO_4\) đặc, dung dịch \(AgNO_3\) 1%, dung dịch \(NH_3\), dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy quỳ.

B. Nội dung và cách tiến hành
Thí nghiệm 1
: Phản ứng tráng bạc
a) Cách tiến hành: Cho 1ml dung dịch \(AgNO_3\) vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ và nhỏ từ từ từng giọt dung dịch \(NH_3\) 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch andehit fomic, sau đó đun nóng nhẹ hỗn hợp trong 2 phút ở khoảng 60-70 \(^oC\)
b) Hiện tượng: Có 1 lớp kim loại màu xám bám vào ống nghiệm, đó chính là Ag
c) Giải thích: Cation \(Ag^+\) tạo phức với \(NH_3\), phức này tan trong nước, andehit khử ion bạc trong phức đó tạo thành kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm
Phương trình pư:
\(HCHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O\)
\(→ HCOONH_4 + 2Ag↓ + 2NH_4NO_3\)

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat
a) Tác dụng của axit axetic với giấy quỳ tím:
Cách tiến hành: Nhúng đầu thủy tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím.
Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng do trong nước axit axetic phân li như sau
\(CH_3COOH ⇋ CH_3COO^- + H^+\)

b) Phản ứng của axit axetic với \(Na_2CO_3\)
Cách tiến hành: Rót 1-2ml dung dịch axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm.

Hiện tượng: Ống nghiệm sủi bọt khí, que diêm đang cháy vụt tắt. Do trong ống nghiệm xảy ra phản ứng sau:
\(2CH_3COOH + Na_2CO_3 \)
\(→ 2CH_3COONa + CO_2↑ + H_2O\)
 

Bình luận bằng Facebook