Bảng nguyên tử khối 118 nguyên tố hóa học chuẩn nhất

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử. Bảng nguyên tử khối hóa học là bảng thống kê tất cả khối lượng nguyên tử của các nguyên tố quan trọng cần nhớ, giúp ta tra cứu nhanh-gọn-chính xác. Bài viết này giới thiệu đầy đủ 118 nguyên tố, trong đó nếu rõ:
  • Tên gọi nguyên tử của nguyên tố
  • Tên tiếng Anh của nguyên tử
  • Kí hiệu
  • Khối lượng của nguyên tử
bang-nguyen-tu-cua-118-nguyen-to-jpg.7470
Bảng chi tiết 118 nguyên tố

STT

Tên gọi

Tên tiếng Anh

Ký hiệu

Nguyên tử khối (u)

1

Nguyên tử khối Hiđrô​

Hydrogen​

H​

1,008​

2

Nguyên tử khối Heli​

Helium​

He​

4,002602(2)​

3

Nguyên tử khối Liti​

Lithium​

Li​

6,94​

4

Nguyên tử khối Berili​

Berylium​

Be​

9,012182(3)​

5

Nguyên tử khối Bo​

Boron​

B​

10,81​

6

Nguyên tử khối Cacbon​

Carbon​

C​

12,011​

7

Nguyên tử khối Nitơ​

Nitrogen​

N​

14,007​

8

Nguyên tử khối Ôxy​

Oxygen​

O​

15,999​

9

Nguyên tử khối Flo​

Flourine​

F​

18,9984032(5)​

10

Nguyên tử khối Neon​

Neon​

Ne​

20,1797(6)​

11

Nguyên tử khối Natri​

Sodium (Natrium)​

Na​

22,98976928(2)​

12

Nguyên tử khối Magiê​

Magnesium​

Mg​

24,305​

13

Nguyên tử khối Nhôm​

Aluminum​

Al​

26,9815386(8)​

14

Nguyên tử khối Silic​

Silicon​

Si​

28,085​

15

Nguyên tử khối Phốtpho​

Phosphorus​

P​

30,973762(2)​

16

Nguyên tử khối Lưu huỳnh​

Sulfur​

S​

32,06​

17

Nguyên tử khối Clo​

Chlorine​

Cl​

35,45​

18

Nguyên tử khối Argon​

Argon​

Ar​

39,948(1)​

19

Nguyên tử khối Kali​

Potassium (Kalium)​

K​

39,0983(1)​

20

Nguyên tử khối Canxi​

Calcium​

Ca​

40,078(4)​

21

Nguyên tử khối Scandi​

Scandium​

Sc​

44,955912(6)​

22

Nguyên tử khối Titan​

Titanium​

Ti​

47,867(1)​

23

Nguyên tử khối Vanadi​

Vanadium​

V​

50,9415(1)​

24

Nguyên tử khối Crom​

Chromium​

Cr​

51,9961(6)​

25

Nguyên tử khối Mangan​

Manganese​

Mn​

54,938045(5)​

26

Nguyên tử khối Sắt​

Iron (Ferrum)​

Fe​

55,845(2)​

27

Nguyên tử khối Coban​

Cobalt​

Co​

58,933195(5)​

28

Nguyên tử khối Niken​

Nikel​

Ni​

58,6934(4)​

29

Nguyên tử khối Đồng​

Copper (cuprum)​

Cu​

63,546(3)​

30

Nguyên tử khối Kẽm​

Zinc​

Zn​

65,38(2)​

31

Nguyên tử khối Gali​

Galium​

Ga​

69,723(1)​

32

Nguyên tử khối Gecmani​

Germanium​

Ge​

72,630(8)​

33

Nguyên tử khối Asen​

Arsenic​

As​

74,92160(2)​

34

Nguyên tử khối Selen​

Selenium​

Se​

78,96(3)​

35

Nguyên tử khối Brôm​

Bromine​

Br​

79,904​

36

Nguyên tử khối Krypton​

Krypton​

Kr​

83,798(2)​

37

Nguyên tử khối Rubiđi​

Rubidium​

Rb​

85,4678(3)​


38

Nguyên tử khối Stronti

Strontium

Sr

87,62(1)

39

Nguyên tử khối Yttri​

Yttrium​

Y​

88,90585(2)​

40

Nguyên tử khối Zirconi​

Zirconium​

Zr​

91,224(2)​

41

Nguyên tử khối Niobi​

Niobium​

Nb​

92,90638(2)​

42

Nguyên tử khối Molypden​

Molybdenum​

Mo​

95,96(2)​

43

Nguyên tử khối Tecneti​

Technetium​

Tc​

[98]​

44

Nguyên tử khối Rutheni​

Ruthenium​

Ru​

101,07(2)​

45

Nguyên tử khối Rhodi​

Rhodium​

Rh​

102,90550(2)​

46

Nguyên tử khối Paladi​

Paladium​

Pd​

106,42(1)​

47

Nguyên tử khối Bạc​

Silver (Argentum)​

Ag​

107,8682(2)​

48

Nguyên tử khối Cadmi​

Cadmium​

Cd​

112,411(8)​

49

Nguyên tử khối Indi​

Indium​

In​

114,818(1)​

50

Nguyên tử khối Thiếc​

Tin (Stannum)​

Sn​

118,710(7)​

51

Nguyên tử khối Antimon​

Antiomny (Stibium)​

Sb​

121,760(1)​

52

Nguyên tử khối Telua​

Tellurium​

Te​

127,60(3)​

53

Nguyên tử khối Iốt​

Iodine​

I​

126,90447(3)​

54

Nguyên tử khối Xenon​

Xenon​

Xe​

131,293(6)​

55

Nguyên tử khối Xêzi​

Caesium​

Cs​

132,9054519(2)​

56

Nguyên tử khối Bari​

Barium​

Ba​

137,327(7)​

57

Nguyên tử khối Lantan​

Lanthanum​

La​

138,90547(7)​

58

Nguyên tử khối Xeri​

Cerium​

Ce​

140,116(1)​

59

Nguyên tử khối Praseodymi​

Praseodymium​

Pr​

140,90765(2)​

60

Nguyên tử khối Neodymi​

Neodymium​

Nd​

144,242(3)​

61

Nguyên tử khối Promethi​

Promethium​

Pm​

[145]​

62

Nguyên tử khối Samari​

Samarium​

Sm​

150,36(2)​

63

Nguyên tử khối Europi​

Europium​

Eu​

151,964(1)​

64

Nguyên tử khối Gadolini​

Gadonlinium​

Gd​

157,25(3)​

65

Nguyên tử khối Terbi​

Terbium​

Tb​

158,92535(2)​

66

Nguyên tử khối Dysprosi​

Dysprosium​

Dy​

162,500(1)​

67

Nguyên tử khối Holmi​

Holmium​

Ho​

164,93032(2)​

68

Nguyên tử khối Erbi​

Erbium​

Er​

167,259(3)​

69

Nguyên tử khối Thuli​

Thulium​

Tm​

168,93421(2)​

70

Nguyên tử khối Ytterbi​

Ytterbium​

Yb​

173,054(5)​

71

Nguyên tử khối Luteti​

Lutetium​

Lu​

174,9668(1)​

72

Nguyên tử khối Hafni​

Hafnium​

Hf​

178,49(2)​

73

Nguyên tử khối Tantali​

Tantalum​

Ta​

180,94788(2)​

74

Nguyên tử khối Wolfram​

Tungsten (Wolfram)​

W​

183,84(1)​

75

Nguyên tử khối Rheni​

Rhenium​

Re​

186,207(1)​

76

Nguyên tử khối Osmi​

Osmium​

Os​

190,23(3)​

77

Nguyên tử khối Iridi​

Iridium​

Ir​

192,217(3)​

78

Nguyên tử khối Platin​

Plantinum​

Pt​

195,084(9)​

79

Nguyên tử khối Vàng​

Gold (Aurum)​

Au​

196,966569(4)​

80

Nguyên tử khối Thủy ngân​

Mercury (Hydrargyrum)​

Hg​

200,592(3)​

81

Nguyên tử khối Tali​

Thalium​

Tl​

204,38​

82

Nguyên tử khối Chì​

Lead (Plumbum)​

Pb​

207,2(1)​


83

Nguyên tử khối Bitmut

Bismuth

Bi

208,98040(1)

84

Nguyên tử khối Poloni​

Polonium​

Po​

[209]​

85

Nguyên tử khối Astatin​

Astatine​

At​

[210]​

86

Nguyên tử khối Radon​

Radon​

Rn​

[222]​

87

Nguyên tử khối Franxi​

Francium​

Fr​

[223]​

88

Nguyên tử khối Radi​

Radium​

Ra​

[226]​

89

Nguyên tử khối Actini​

Actinium​

Ac​

[227]​

90

Nguyên tử khối Thori​

Thorium​

Th​

232,03806(2)​

91

Nguyên tử khối Protactini​

Protactinium​

Pa​

231,03588(2)​

92

Nguyên tử khối Urani​

Uranium​

U​

238,02891(3)​

93

Nguyên tử khối Neptuni​

Neptunium​

Np​

[237]​

94

Nguyên tử khối Plutoni​

Plutonium​

Pu​

[244]​

95

Nguyên tử khối Americi​

Americium​

Am​

[243]​

96

Nguyên tử khối Curi​

Curium​

Cm​

[247]​

97

Nguyên tử khối Berkeli​

Berkelium​

Bk​

[247]​

98

Nguyên tử khối Californi​

Californium​

Cf​

[251]​

99

Nguyên tử khối Einsteini​

Einsteinium​

Es​

[252]​

100

Nguyên tử khối Fermi​

Fermium​

Fm​

[257]​

101

Nguyên tử khối Mendelevi​

Mendelevium​

Md​

[258]​

102

Nguyên tử khối Nobeli​

Nobelium​

No​

[259]​

103

Nguyên tử khối Lawrenci​

Lawrencium​

Lr​

[262]​

104

Nguyên tử khối Rutherfordi​

Rutherfordium​

Rf​

[267]​

105

Nguyên tử khối Dubni​

Dubnium​

Db​

[268]​

106

Nguyên tử khối Seaborgi​

Seaborgium​

Sg​

[269]​

107

Nguyên tử khối Bohri​

Bohrium​

Bh​

[270]​

108

Nguyên tử khối Hassi​

Hassium​

Hs​

[269]​

109

Nguyên tử khối Meitneri​

Meitnerium​

Mt​

[278]​

110

Nguyên tử khối Darmstadti​

Darmstadtium​

Ds​

[281]​

111

Nguyên tử khối Roentgeni​

Roentgenium​

Rg​

[281]​

112

Nguyên tử khối Copernixi​

Copernicium​

Cn​

[285]​

113

Nguyên tử khối Nihoni​

Nihonium​

Nh​

[286]​

114

Nguyên tử khối Flerovi​

Flerovium​

Fl​

[289]​

115

Nguyên tử khối Moscovi​

Moscovium​

Mc​

[288]​

116

Nguyên tử khối Livermori​

Livermorium​

Lv​

[293]​

117

Nguyên tử khối Tennessine​

Tennessine​

Ts​

[294]​

118

Nguyên tử khối Oganesson​

Oganesson​

Og​

[294]​

 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.