Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Bảng nguyên hàm là hệ thống toàn bộ những công thức nguyên hàm thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT và ôn thi đại học - cao đẳng. Căn cứ vào những công thức nguyên hàm mà 7scv đã sắp xếp trong bảng của chúng theo thứ tự từ căn bản tới nâng cao.

I. Bảng 6 nguyên hàm của các hàm số đơn giản


bảng nguyên hàm của các hàm số đơn giản.png

II. Bảng 3 nguyên hàm của hàm mũ

Dưới đây là bảng nguyên hàm mũ đầy đủ
  • Nguyên hàm của e mũ u
  • Nguyên hàm của e mũ 2x
  • Nguyên hàm hàm số mũ
  • Nguyên hàm của e mũ sinx
  • Nguyên hàm a mũ x....
bảng nguyên hàm của hàm mũ.png

III. Bảng 4 nguyên hàm lượng giác


bảng nguyên hàm lượng giác.png

IV. Bảng 12 ví dụ công thức nguyên hàm trường hợp đặc biệt


Bảng 12 ví dụ công thức nguyên hàm trường hợp đặc biệt.png

V. Bảng 72 công thức nguyên hàm kinh điển


bảng 72 công thức nguyên hàm.png

bảng 72 công thức nguyên hàm bản đầy đủ.png

bảng 72 công thức nguyên hàm bản az.png

VI. Bài tập nguyên hàm


Bài tập 1. Tìm nguyên hàm $I = \int {\frac{{dx}}{{\sqrt {{{(1 – {x^2})}^3}} }}} .$
Giải​
bảng nguyên hàm.png

Bài tập 2. Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{1}{{{e^x} – 4{e^{ – x}}}}.$
Giải​
công thức nguyên hàm.png

Bài tập 3. Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \tan x + \frac{1}{{\sqrt {2x + 1} + \sqrt {2x – 1} }}.$
Giải​
nguyên hàm.png

Bài tập 4: Tìm nguyên hàm của hàm số: $f(x) = \frac{x}{{\sqrt[{10}]{{x + 1}}}}.$
Giải​
nguyên hàm từng phần.png


Bài tập 5: Tìm họ nguyên hàm của hàm số: $f\left( x \right) = \frac{1}{{\sin x.\cos \left( {x + \frac{\pi }{4}} \right)}}.$
Giải​
Sử dụng đồng nhất thức:
bảng nguyên hàm đầy đủ.png
 
Sửa lần cuối: