5 câu vật lý hạt nhân trích đề thi thử vật lý sư phạm Hà Nội

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu 1: Phản ứng hạt nhân không tuân theo
A.định luật bảo toàn điện tích.
B. định luật bảo số prôton.
C.định luật bảo toàn năng lượng.
D. định luật bảo toàn số nuclon.

Câu 2: Biết số A-vô-ga-đrô là 6,02.10$^{23}$ mol$^{-1}$. Số nơtrôn trong 0,5 mol $_{92}^{238}U$là
A.8,8.10$^{25}$
B. 1,2.10$^{25}$
C. 4,4.10$^{25}$
D. 2,2.10$^{25}$

Câu 3: Cho phản ứng hạt nhân $_1^{23}Na + _1^1H \to _2^4He + _{10}^{20}Ne$. Khối lượng nghỉ của các hạt nhân Na; Ne; He; H lần lượt là m$_{Na}$=22,9837u, m$_{Ne}$=19,9869u, m$_{He}$=4,0015u, m$_{H}$=1,0073u. Biết 1u=931,5MeV/c$^{2}$. Phản ứng trên
A.tỏa năng lượng 2,4219MeV.
B.thu năng lượng 2,4219MeV.
C. thu năng lượng 3,4524MeV.
D. tỏa năng lượng 3,4524MeV.

Câu 4: Một vật có khối lượng nghỉ 5kg chuyển động với tốc độ v=0,6c ( với c=3.10$_{8}$m/s là tốc độ ánh sáng trong chân không). Theo thuyết tương đối, động năng của vật bằng
A.2,25.10$^{17}$J
B.9.10$^{16}$J
C. 2,7.10$^{17}$J
D. 1,125.10$^{17}$J

Câu 5: Hạt nhân X bị phóng xạ thành hạt nhân bền Y. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số hạt nhân X và số hạt nhân Y theo thời gian. Lúc t=6 nhgày, tỉ số giữa số hạt nhân X và số hạt nhân Y là
hat-nhan-x-bi-phong-xa-thanh-hat-nhan-jpg.5565
A.$\frac{1}{7}$
B.$\frac{1}{8}$
C.$\frac{1}{5}$
D.$\frac{1}{6}$
 

Bình luận bằng Facebook