5 câu sóng ánh sáng trích đề thi thử chuyên vinh lần 2

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Câu 1: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì
A. tần số thay đổi và tốc độ không đổi.
B. tần số không đổi và tốc độ không đổi.
C. tần số thay đổi và tốc độ thay đổi.
D. tần số không đổi và tốc độ thay đổi

Chọn đáp án D.

Câu 2: Quang phổ của ánh sáng mặt trời thu được trên trái đất là
A. Quang phổ liên tục.
B. Quang phổ vạch hấp thụ của khí quyển Trái đất.
C. Quang phổ vạch hấp thụ của lớp khí bên ngoài của Mặt trời.
D. Quang phổ vạch phát xạ của Mặt trời.

Chọn đáp án C.

Câu 3: Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào dưới đây?
A. Ánh sáng đỏ.
B. Ánh sáng lục.
C. Ánh sáng vàng.
D. Ánh sáng chàm.

Chọn đáp án D.

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λ2 = 560 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân tối gần nhau nhất có bao nhiêu vân sáng màu lục?
A. 7.
B. 9.
C. 6.
D. 8.
Giải​
Hai vân tối trùng nhau ta có $\left( {{k_1} + 0,5} \right){\lambda _1} = \left( {{k_2} + 0,5} \right){\lambda _2} \leftrightarrow \left( {{k_1} + 0,5} \right).9 = \left( {{k_2} + 0,5} \right).7$
${k_2} = \frac{{9{k_1} + 1}}{7} \leftrightarrow y = \frac{{9.X + 1}}{7}$ ; bấm Mode 7, start 1; end 10; step 1 ta tìm được kết quả.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Giao thoa khe Y-âng trong không khí, ánh sáng được dùng có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe và màn là 2,5 m. Khoảng vân đo được là 0,8 mm. Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm này trong chất lỏng có chiết suất n = 1,6 và dịch chuyển màn quan sát cách xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 0,5 m thì khoảng vân bây giờ sẽ là
A. 0,5 mm.
B. 0,2 mm.
C. 0,4 mm.
D. 0,6 mm.
Giải​
$\left\{ \begin{array}{l} i = \frac{{\lambda D}}{a}\\ i' = \frac{{\lambda \left( {D + \Delta D} \right)}}{{n.a}} \end{array} \right. \to \frac{i}{{i'}} = \frac{{n.D}}{{D + \Delta D}} \to i'$

Chọn đáp án D.
 

Bài mới