369 bài toán trắc nghiệm chủ đề lũy thừa, mũ và logarit có lời giải chi tiết