1kg bằng bao nhiêu gam

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hỏi: 1kg bằng bao nhiêu gam?
Đáp: 1kg bằng 1000 gam hay 1kg = 1000 g.
1kg bằng bao nhiêu gam.JPG

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về kg
  • Kilôgam có viết tắt kg.
  • Kilôgam là đơn vị đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI).
  • Khối kilôgam tiêu chuẩn được lưu giữ tại BIMP được chế tạo từ 90% platin và 10% iridi thành một hình trụ tròn đường kính 39 mm, cao 39 mm.
Tìm hiểu về gam
  • Gam viết tắt là g.
  • Gam là đơn vị đo khối lượng. Trong hệ đo lường quốc tế SI, gam là đơn vị đo được suy ra từ đơn vị cơ bản kilôgam.
Theo quy ước đổi đơn vị đo căn nặng sẽ giảm dần 10 lần từ trái sang phải theo thứ tự sau đây:
Tấn → Tạ → Yến → Kg (kilogam) → Hg (héc tô gam) → Dag (Đề ca gam) → gr (gam hoặc gram)

Ví dụ vận dụng

Ví dụ 1: Hãy đổi đơn vị sau
a) 10 kg bằng bao nhiêu gam?
b) 500 gam bằng bao nhiêu kg?
Giải
Từ cách đổi trên, ta dễ dàng đổi được như sau
a) 10 kg = 10000 g.
b) 500 g = 0,5 kg

Ví dụ 2: Một em bé sau 3 tháng sinh nặng 3,6kg hỏi em bé đó nặng bao nhiêu gam?
Giải
Từ cách đổi trên, ta dễ dàng suy ra em bé đó nặng 3,6 x 1000 = 3600 (g)
Đáp án: Em bé nặng 3600 (g)
 
Sửa lần cuối: