Tài liệu 18 trang công thức toán học ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia đầy đủ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Xin giới thiệu với các bạn 18 trang công thức toán học dùng để ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia. Tài liệu gồm các các phần
1. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit
ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit-1-png.6001

ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit-2-png.6002

2. Công thức đạo hàm
cong-thuc-dao-ham-cua-ham-so-1-png.6003

cong-thuc-dao-ham-cua-ham-so-2-png.6004

3. Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng
nguyen-ham-%E2%80%93-tich-phan-va-ung-dung-2-png.6006

nguyen-ham-%E2%80%93-tich-phan-va-ung-dung-1-png.6005

4. Công thức lượng giác
cong-thuc-luong-giac-1-png.6007

cong-thuc-luong-giac-2-png.6008

cong-thuc-luong-giac-3-png.6009

5. Công thức Tổ hợp - xác suất và nhị thức Niuton
cong-thuc-to-hop-xac-suat-va-nhi-thuc-niuton-png.6011

6. Cấp số cộng và cấp số nhân
cap-so-cong-va-cap-so-nhan-png.6010

7. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-va-ve-do-thi-cua-ham-so-1-png.6012

ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-va-ve-do-thi-cua-ham-so-2-png.6013
8. Số phức

so-phuc-va-cac-yeu-to-lien-quan-png.6014

9. Khối đa diện và thể tích của chúng
khoi-da-dien-va-the-tich-cua-chung-1-png.6017

khoi-da-dien-va-the-tich-cua-chung-2-png.6018

khoi-da-dien-va-the-tich-cua-chung-3-png.6019

khoi-da-dien-va-the-tich-cua-chung-4-png.6020

10. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
mat-non-mat-tru-mat-cau-png.6021

mat-non-mat-tru-mat-cau-png.6027

11. Hình học giải tích trong không gian (Phương pháp tọa độ trong không gian)
hinh-hoc-giai-tich-trong-khong-gian-1-png.6022

hinh-hoc-giai-tich-trong-khong-gian-2-png.6023

hinh-hoc-giai-tich-trong-khong-gian-3-png.6024

hinh-hoc-giai-tich-trong-khong-gian-4-png.6025

hinh-hoc-giai-tich-trong-khong-gian-5-png.6026

 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook