Tài liệu 18 chủ đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
 1. Tải về - 30 câu trắc nghiệm giới hạn của dãy số - Trần Công Diêu
 2. Tải về - 80 câu trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân - Hứa Lâm Phong
 3. Tải về - Bài tập dãy số và cấp số - Trần Sĩ Tùng
 4. Tải về - Bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân có lời giải chi tiết
 5. Tải về - Bài tập phương pháp quy nạp toán học - Lê Bá Bảo
 6. Tải về - Bài tập trắc nghiệm xác định số hạng thứ n của dãy số - Nguyễn Chiến
 7. Tải về - Các dạng toán phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Trần Quốc Nghĩa
 8. Tải về - Cách tìm công thức tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi – Phạm Thị Thu Huyền
 9. Tải về - Chuyên đề quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Nguyễn Bảo Vương
 10. Tải về - Dãy số và giới hạn của dãy số - Nguyễn Tất Thu
 11. Tải về - Đi tìm công thức tổng quát của dãy số – Trần Duy Sơn
 12. Tải về - Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân - Đặng Việt Đông
 13. Tải về - Hướng dẫn giải toán chuyên đề dãy số - Nguyễn Minh Hải
 14. Tải về - Kĩ thuật tính giới hạn của dãy số cho bởi công thức truy hồi - Huỳnh Đoàn Thuần
 15. Tải về - Phân dạng bài tập về phương pháp quy nạp toán học và dãy số
 16. Tải về - Phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số – Nguyễn Tất Thu
 17. Tải về - Tài liệu dãy số - cấp số dành cho học sinh khối chuyên - Lê Quang Ánh
 18. Tải về - Tìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phân - Mai Xuân Việt