100 trừ đi một số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
100-tru-di-mot-so-1-png.4384

II. CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1: Thực hiện phép tính

  • Đặt tính thẳng hàng.
  • Thực hiện phép trừ \(100\) với một số theo thứ tự các hàng lần lượt từ phải sang trái.
Ví dụ: Đặt tính và tính: \(100 - 4\)
Hướng dẫn giải
\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{100}\\4\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,\,\,96}}\)
Vậy \(100 - 4 = 96\)

Dạng 2: Nhẩm
  • Trừ nhẩm các số tròn chục bằng cách trừ số chục
  • Viết vào kết quả một chữ số \(0\)
Ví dụ: Nhẩm \(100 - 70\)
Hướng dẫn giải
\(100 = 10\) chục
Nhẩm: \(10\) chục \( - 7\) chục \( = 3\) chục.
Vậy \(100 - 70 = 30\)

Dạng 3: Toán đố
  • Đọc và phân tích đề
  • Tìm cách giải của bài toán: Chú ý bài toán có các từ khóa “ít hơn“; “còn lại“... thì thường sử dụng phép toán trừ để tìm lời giải.
  • Trình bày bài toán.
  • Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
Ví dụ: Một bác nông dân thu hoạch được \(100kg\) ngô. Lượng khoai bác thu hoạch được ít hơn lượng ngô là \(15kg\). Hỏi bác thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam khoai ?
Hướng dẫn giải
Bác thu hoạch được số ki-lô-gam khoai là: \(100 - 15 = 85\left( {kg} \right)\)
Đáp số: \(85kg\)
 
Sửa lần cuối:

Bình luận bằng Facebook