1 tấn bằng bao nhiêu kg

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hỏi: 1 tấn bằng bao nhiêu kg?
Đáp: 1 tấn bằng một nghìn kg hay 1 tấn = 1000 kg

Tìm hiểu thêm

Có thể bạn chưa biết
  • Tấn là đơn vị đo khối lượng thuộc hệ đo lường cổ Việt Nam
  • Kilôgam (viết tắt là kg) là đơn vị đo khối lượng, một trong bảy đơn vị đo cơ bản của hệ đo lường quốc tế (SI).
  • Theo quy ước đổi đơn vị đo căn nặng sẽ giảm dần 10 lần từ trái sang phải theo thứ tự sau đây:
Tấn → Tạ → Yến → Kg (kilogam) → Hg (héc tô gam) → Dag (Đề ca gam) → gr (gam hoặc gram)​

Ví dụ vận dụng

Ví dụ: Hãy đổi đơn vị sau
a) một tấn bằng bao nhiêu kg
a) 14 tấn bao nhiêu kg?
b) 16 kg bằng bao nhiêu tấn?
Giải
a) một tấn bằng một nghìn kg hay 1 tấn = 1000 kg
a) 14 tấn = 14 x 1000 = 14000 kg.
b) 16 kg = 16 : 1000 = 0,016 tấn
 
Sửa lần cuối: