1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hỏi: 1 mẫu bằng bao nhiêu mét vuông
Đáp: Mẫu là một đơn vị đo diện tích cổ của việt nam, hiện nay vẫn được dùng trong nông nghiệp. Tùy theo từng vùng mà khi ta quy đổi ra m2 có giá trị khác nhau
  • 1 mẫu bắc bộ bằng 3600 m2.
  • 1 mẫu trung bộ bằng 5000 m2.
  • 1 mẫu nam bộ bằng 10000 m2.
  • 1 mẫu = 10 sào (đơn vị bắc và trung bộ)= 10 công(đơn vị nam bộ)
Bạn có thể tìm hiểu thêm về 1 sào bằng bao nhiêu mét vuông