1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Hỏi: 1 lượng vàng bằng bao nhiêu chỉ?
Đáp: 1 lượng vàng bằng 10 chỉ

Tìm hiểu thêm

Đối với Việt Nam thì theo hệ thống đo lường quốc tế, 1 lượng = 37,5 gr.
  • 1 Troy Ounce sẽ tương đương là 31.10347568 gram.
  • 1 ounce (1 troy ounce) = 8.29426 Chỉ vàng (0.829426 Lượng)
  • 1 Lượng = 1.20565 Troy ounce
  • 1 chỉ vàng = 3.75 grams
  • 10 chỉ vàng = 1 lượng