Học toán lớp 12

Giải tích học: ứng dụng đạo hàm, hàm số lũy thừa,Hàm số mũ và hàm số logarit,Nguyên hàm,Tích phân,Số phức

Hình học 12: Khối đa diện; Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu; Phương pháp tọa độ trong không gian

Threads
1,029
Bài viết
1,860
Threads
552
Bài viết
926

Toán lớp 12. III - Nguyên hàm, Tích phân

Threads
601
Bài viết
1,053
Threads
601
Bài viết
1,053

Toán lớp 12. IV - Số Phức

Threads
546
Bài viết
857
Threads
546
Bài viết
857

Toán lớp 12. V - Khối đa diện

Threads
538
Bài viết
881
Threads
538
Bài viết
881
Threads
416
Bài viết
416

Kỹ thuật casio giải toán

Kỹ thuật casio giải nhanh toán học THPT
Threads
34
Bài viết
34
Threads
34
Bài viết
34